Naposledy aktualizováno: 24.01.2020 17:02:55
Na úvodní stranu

Místní knihovna Stráž nad Nisou

knihovnastraznadnisou.webk.cz

 

Magnesia Litera 2018

výledky najdete na stránce:

 

OBRÁZEK : magnesialitera_2018.jpg

 

Videa k nominovaným knihám si můžete prohlédnout zde 

 

 

 


 

Magnesia Litera 2017
knihou roku se stala kniha Biancy Bellové Jezero.

Další výsledky najdete na stránce:

 

OBRÁZEK : magnesia_litera_2017.jpg

 

 

Videa k nominovaným knihám si můžete prohlédnout zde

 

 


 

 

Nejen březen je měsícem knihy a čtenářů

 

 

Každá chvíle strávená poutavým i naučným čtením je nám velmi přínosná.

Proto zveme všechny čtenáře každý čtvrtek od 12.30 do 17.30 nejen k vypůjčení knih. 

Naše knihovna se nachází na dobře dostupném místě v budově obecního úřadu. 

Disponujeme velkým výběrem svazků včetně nových titulů, které často obnovujeme a doplňujeme z výměnného fondu Krajské vědecké knihovny Liberec. Můžete si tak vybrat knihy z beletrie historické, válečné, pro ženy, detektivky. Najdete zde časopisy o bydlení, zahrádkaření, cestování či zajímavosti ze světa. Pro děti je zde bohatá nabídka pohádkových i dobrodružných příběhů. Starší žáci naleznou leccos z doporučené četby. 

Potřebujete-li, nebo se začtete na delší dobu, prodloužíme vám výpůjční lhůtu. 

V prostorách knihovny pravidelně vítáme mladší děti ZŠ a MŠ. Ve spolupráci s vyučujícími jsme pro ně připravily čtenářské lekce. Téma je vždy zaujalo a nikdy neodcházely bez dobrého čtení. Prvňáčci dokonce přišli na slavnostní předávání Slabikářů. 

Ve výpůjční době je zde možnost využít přístup na veřejný internet. 

Pořádáme zde také malé výstavy výtvarných činností žáků ZŠ i našich obyvatel. Vloni např. malby p. I. Gürtlerové, portréty p. M. Krejčíkové a ukázky paličkovaných krajek p. A. Tučkové.

 

Na vyprávění a rozhovory je také vždy dost času. V útulných prostorách tak každý čtvrtek ožívá malé mezigenerační komunitní centrum.

 

Věříme, že tu také najdete svou pohodu  –  těšíme se na vás – knihovnice

 

Marie Šmídová

Jaroslava Zvolánková

 

 


 

Magnesia Litera 2016 

 

OBRÁZEK : magnesia_litera_2016.jpg

 

 

 

Knihou roku se stala kniha Točité schody literární teoretičky a spisovatelky Daniely Hodrové. Další výsledky najdete na stránce www.magnesia-litera.cz.

Videa k nominovaným knihám si můžete prohlédnout zde.

 


  

Kde najdete recenze knih? 

 

Pomůže vám přehled na webové stránce Knihovnického institutu Národní knihovny ČR - zde.


  

Magnesia Litera 2015

 zná výsledky. Najdete je zde:

OBRÁZEK : magnesia_litera__2015.jpg

   

Videa k nominovaným knihám si můžete prohlédnout zde.


 

Září  

 

                       Měsíc, kdy se děti opět vrací do škol.

 

 

 

V knihovně se těšíme na další pokračování spolupráce se školou, na děti, které si k nám přijdou vypůjčit své oblíbené knížky.

 

 

 

                                    Svatý Václav

 

Žil v 10.století. Václav byl synem českého knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry. O jeho křesťanskou výchovu se starala především jeho babička sv. Ludmila.

K nejzákladnějším otázkám Václavova panování patřilo vykořenění pohanského smýšlení, čili přeměna staré české společnosti v novou, proniknutou křesťanským duchem. Václavova horlivost v šíření křesťanství nebyla po chuti mnohým vladykům. Václavovi odpůrci využili ctižádosti a vládychtivosti jeho bratra Boleslava, kteří se rozhodli jej odstranit. Stalo se tak 28. září 929 (935).

O roku Václavovy smrti jsou mezi historiky spory.

 

                                                                              

K měsíci září se vztahuje také řada pranostik

 

  • Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří
  • Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava 
  • Bouřka v září - sníh v prosinci 
  • Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom
  • Teplé září - říjen se mračí
  • Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří
  • Divoké husy na odletu - konec i babímu létu
  • Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří
  • Svatý Václav víno chrání, po něm přijde vinobraní 

 


  

                                            Děti a knihovna

 

 V rámci úspěšné spolupráce naší knihovny se Základní a Mateřskou školou ve Stráži nad Nisou navštěvuje knihovnu 58 registrovaných dětských čtenářů (údaj z roku 2013).

Snažíme se získat těchto čtenářů co nejvíce, což není v dnešní internetové době právě jednoduché.

 

Čtení pohádek a jiných dětských knih je pro děti velmi přínosné. Rozvíjí v nich jejich představivost, fantazii a inteligenci. Knihy napomáhají také při jejich výchově. Díky nim nabývají děti znalosti o světě kolem nás, vztazích mezi lidmi,  učí se morálním hodnotám.

 

V rámci školní výuky navštěvují knihovnu také neregistrovaní čtenáři. Letos od ledna do června nás navštívili 7x. Jejich registrace závisí na dohodě s rodiči a na jejich zájmu.

 

Děti touto cestou získají povědomí o chodu a pravidlech v knihovně a seznámí se s jejím prostředím.

 


 

                            Bohumil Hrabal

                       *28.3.1914   +3.2.1997

 

Čelný představitel české prózy druhé poloviny dvacátého století.

 

Z díla:

Slavnosti sněženek                                        Něžný barbar

Pábitelé                                                           Příliš hlučná samota

Krasosmutnění                                               Ostře sledované vlaky                             

Taneční hodiny pro starší a pokročilé          Postřižiny

Obsluhoval jsem anglického krále               Perlička na dně

 

 


 

 

 

 Vážení čtenáři,

 ON - LINE katalog je pro Vás k dispozici na této adrese:

 

http://reks.kvkli.cz/katalog/straznadnisou/baze.htm